Wie zijn wij

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren om de specifieke behoeften en belangen van de ouderen in de gemeente Tytsjerksteradiel zo goed mogelijk tot hun recht te doen komen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken:

  1. Door gevraagd en ongevraagd gemeentebestuur, organisaties, instellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren te adviseren in alle zaken die ouderen aangaan en die het ouderenbeleid betreffen.
  2. Door het aangaan van geregelde kontakten en het sluiten van overeenkomsten met gemeente-bestuur, organisaties, instellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren.
  3. Door het onderhouden van kontakten met ouderenbonden.
  4. Door de ouderen in de gemeente te stimuleren en te aktiveren hun belangen kenbaar te maken bij de seniorenraad en tevens het bijeenbrengen van informatie van die ouderen.
  5. Door te stimuleren dat haar adviezen ook worden overgenomen en uitgevoerd.

Alle andere wettig geoorloofde middelen.