• Seniorenraad Tytsjerksteradiel

    Met een toenemende vergrijzing in de komende jaren wil de SrT een nadrukkelijke adviesrol vervullen naar het gemeentebestuur, al of niet in overleg met relevante derden.

    Lees hier meer over de SRT

De Seniorenraad is door het gemeentebestuur in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan zijn streven specifieke belangen van senioren in Tytsjerksteradiel…

Onze missie

De SrT heeft de volgende aandachtsgebieden gedefinieerd.