Communicatie

Op constructieve wijze overleggen door de SrT met het gemeente-bestuur en alle voorkomende maatschappelijke groeperingen/instellingen.

De gemeente schept voorwaarden voor een goede communicatie tussen alle belanghebbenden.

De SrT gaat na welke communicatiemiddelen zij wil inzetten om de communicatie te verbeteren, zowel naar de gemeente, andere gesprekspartners als de eigen achterban.

Communicatie