Mobiliteit

Om te kunnen participeren in onze samenleving is mobiliteit van groot belang.
Alle mogelijke middelen van vervoer dienen beschikbaar en bereikbaar te zijn voor senioren.

De gemeente bevordert de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen, winkelcentra, gemeentelijke instellingen etc. Daarnaast zet de gemeente zich in voor goed openbaar vervoer.

De SrT zal alle plannen van de gemeente bezien door de bril van de zwakste verkeersdeelnemer, waarbij ook de bereikbaarheid van voorzieningen een belangrijk aandachtspunt is.

mobiliteit