Missie

De Seniorenraad is door het gemeentebestuur in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan zijn streven specifieke belangen van senioren in Tytsjerksteradiel zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid, dat gericht is op het bevorderen van de participatie en het welbevinden van senioren in de samenleving.

Missie