Vrijwilligers

Onze maatschappij drijft voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers.
Zonder die inzet verliezen sportverenigingen, cultuurclubs, kerken en ontelbare maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld zorginstellingen, de mogelijkheid om de taken die zij zichzelf hebben gesteld uit te voeren.

Lees verder

Doortraproute Burgum

Fietsschool Fietsersbond heeft vanuit Burgum een Doortrap-fietsroute uitgezet.

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over
redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige
kruisingen. Het zijn routes in eerste instantie bedoeld voor oudere
fietsers, maar iedereen kan ze natuurlijk fietsen. In bijna alle Friese
gemeenten maakt de Fietsschool van de Fietsersbond Doortraproutes.

Lees verder

“Trynwâlderein”

Trynwâlderein wil dat ouderen, tot aan hun laatste dag, goed verzorgd in de Trynwâlden kunnen blijven wonen. Tussen naasten en familieleden.
Dat lukt als we ons daar sterk voor blijven maken. ‘Stichting Trynwâlderein’ is voortgekomen uit de actie voor het behoud van Noflik Wenje. Deze woonvorm voor mensen met dementie in Oentsjerk bleef dankzij de steun van veel Trynwâldsters bestaan.

Lees verder

Rijvaardigheidstrainingen

Graag breng ik u in kennis van een verkeersactiviteit die georganiseerd wordt binnen de gemeente Tytsjerksteradiel.

Het gaat hierbij om een Rijvaardigheidstraining.
Deze training bestaat uit 3 workshops van een uur, waarbij de deelnemers een praktijkrit met een instructeur in eigen auto hebben, een update krijgen van de verkeerstheorie en een workshop van Veilig Verkeer Nederland.
Door volledige subsidie van de gemeente, is deelname aan deze training kosteloos.

Lees verder

Bewegen in eigen dorp

BEWEGEN IN JE EIGEN DORP
Wilt u meer bewegen, maar weet u niet wat de mogelijkheden zijn in uw eigen dorp?
KEaRN heeft een website in de lucht waar per dorp staat aangegeven welke clubs en verenigingen er actief zijn.
Van yoga tot bridge, van voetbal tot natuur-wandelen en van volleybal tot dansen.
Alle beweegmogelijkheden in Tytsjerksteradiel op één site.
Nieuwsgierig?
Kijk maar eens op;
http://www.watbeweegtje.frl