Participatie

Het zo lang mogelijk laten deelnemen van burgers aan het sociaal/maatschappelijk verkeer.
De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat hierbij centraal.
Iedere burger voelt zich daarbij ook verantwoordelijk voor de medemens uit zijn directe omgeving.

De gemeente stimuleert meer samenhang in een gedeelde verantwoordelijkheid met méér initiatief voor de senior. Belangrijk hierbij is één toegang tot sociale dienstverlening voor de burger, één gezin, één plan en één regisseur.

De SrT stimuleert de onderlinge betrokkenheid bij senioren.

participatie