Veiligheid

Het bevorderen van gevoel van veiligheid voor de doelgroep in de meest brede zin.
Hierbij valt te denken aan o.m. verkeersveiligheid, buurtveiligheid, veiligheid in het huis.

De gemeente is verantwoordelijk voor het concretiseren van deze veiligheid in bestemmingsplannen.
Daarnaast zal de veiligheid in de bestaande woon- en leefomgeving de nodige aandacht moeten krijgen.

veiligheid