Vergaderdata

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur vergadert in 2020 op de derde woensdag van de maand. De vergaderingen vinden plaats in het MultifunctioneelCentrum
“It Maskelyn”
Easteromwei 5, 9254 GH  Hurdegaryp en beginnen om 9.30 uur.

In het voorjaar vergadert het Algemeen Bestuur op woensdagmorgen:22 januari,  19 februari, 18 maart, 15 april om 13.30 uur en op 20 mei.

In de zomermaanden juni,  juli en augustus wordt er niet door het Algemeen Bestuur vergaderd.

In het najaar vergadert het Algemeen Bestuur op: 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december.

De vergaderingen zijn openbaar.

In verband met het corona virus gaat de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Seniorenraad Tytsjerksteradiel op 18 maart helaas niet door.