Vergaderdata

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur vergadert in 2021 op de derde woensdag van de maand. De vergaderingen vinden plaats in het Multifunctioneel Centrum
“It Maskelyn”
Easteromwei 5, 9254 GH  Hurdegaryp en beginnen om 9.30 uur.

In het voorjaar vergadert het Algemeen Bestuur op woensdagmorgen:20 januari,  17 februari, 17 maart, 21 april  en op 19 mei.

In de zomermaanden juni,  juli en augustus wordt er niet door het Algemeen Bestuur vergaderd.

In het najaar vergadert het Algemeen Bestuur op: 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december.

De vergaderingen zijn openbaar.

Vanwege de corona-restricties was het niet mogelijk de openbare vergadering van 18 november in “It Maskelyn” door te laten gaan maar door de versoepeling is het mogelijk om deze op 25 november te houden.

Geachte dames en heren,
Vanwege de aangescherpte corona maatregelen gaat de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Seniorenraad Tytsjerksteradiel van 16 december helaas niet door.