Contacten Seniorenraad Tytsjerksteradiel

De SrT onderhoudt contacten met:

  1. Het gemeentebestuur
  2. Politieke partijen
  3. De verenigingen van dorpsbelangen in de gemeente
  4. Stichting Friese Ouderen Bonden (SFO)
  5. Woonbedrijf Woonfriesland
  6. KEaRN
 1. Thuiszorg organisaties:
  1. De Friese Wouden
  2. Buurtzorg
  3. Noorderbreedte
  4. Eventuele nieuwkomers
 2. Zorgcentra:
  1. It Skewiel
  2. Berchhiem
  3. Bennemastate
  4. Nieuw Toutenburg
 3. Ouderenbonden:
  1. KBO-PCOB
  2. WMO-Adviesraad