Deskundigheid

De SrT zorgt ervoor dat hij voldoende deskundigheid in huis heeft/houdt om zijn verantwoordelijkheid waar te kunnen maken.
Dit wordt geregeld door o.m.:
•Het volgen van seminars/congressen betreffende vraagstukken voor senioren
•Het organiseren van excursies naar bedrijven/organisaties die een taak vervullen m.b.t. senioren
•Het bestuderen van beleidsplannen van overheden en andere organisaties
•Het bestuderen en bespreken van onderzoeksrapporten

Daarnaast draagt de raad bij tot het verspreiden van kennis van relevante onderwerpen naar zijn achterban: alle senioren in Tytsjerksteradiel. Dit doet hij o.m. door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het publiceren in de pers.

Deskundigheid