Seniorenmarkt een groot succes

De door de Seniorenraad Tytsjerksteradiel georganiseerde SENIORENMARKT in De Pleats te Burgum op zaterdag 18 maart was een groot succes. De start werd gegeven door dhr. D. Fokkema, wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel met het openen van deze markt.

Lees verder

Seniorenmarkt

Op zaterdag 18 maart a.s. zal er in DE PLEATS in Burgum een seniorenmarkt worden gehouden van 10.30 tot 16.00 uur.

De Seniorenraad Tytsjerksteradiel heeft een verscheidenheid aan organisaties en bedrijven uitgenodigd die zich bereid hebben gevonden om hieraan mee te werken , onder anderen:

 

Lees verder

Verkeersveiligheid en Educatie (ROF)

Het ROF is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân en werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Zij doet dit door projecten op te starten en te coördineren, door mensen en partijen bij elkaar te brengen en door klaar te staan met raad en daad.

Het aantal ouderen onder de Friese bevolking is toegenomen. In de nabije toekomst zal dit blijven groeien. Ouderen blijven langer mobiel dan vroeger. Zij vormen een kwetsbare doelgroep in het verkeer.
Om die reden investeert het ROF al vele jaren in goede verkeerseducatie voor Plussers, o.a.:

Lees verder

Verkeersproblemen en de Sintrale As

Bespreking verkeersproblemen (ingebracht door de Seniorenraad) op 7 november 2016 in het gemeentehuis te Burgum.
Aanwezig:
Gemeente:        Wethouder mevr. H.Rijpstra en dhr. Zeemans
Seniorenraad: de heren W. Douma, J. Meulman, E. Wiersma en mevr. N. Brink.

De volgende punten zijn door de Seniorenraad ingebracht:

 

Lees verder

Omgaan met laptop, tablet en smartphone

In Garyp kwam via de huisarts de vraag binnen of het mogelijk was een cursus tablet, laptop en smartphone voor senioren te organiseren in het dorp.
Geen ingewikkelde cursus maar een persoonlijke begeleiding voor het gebruik van deze media.
De vraag kwam binnen bij de seniorenraad en werd doorgespeeld naar de organisator van dit soort cursussen in onze gemeente: SeniorWeb Burgum.
Deze heeft een bijeenkomst georganiseerd in het dorpshuis “It Geahûs”. It Geahûs was bereid kosteloos ruimte beschikbaar te stellen.

 

Lees verder

Bereikbaarheid van de trottoirs

Brief van de Seniorenraad aan het College van B&W naar aanleiding van onderstaand artikel in weekblad Actief.

Geacht College,

Onderstaande oproep wil de Seniorenraad aanbieden aan het weekblad Actief en de dorpskranten in de gemeente.
De inhoud spreekt voor zich.

Lees verder

Eenzaam? Wat nu?

Voelt u zich wel eens eenzaam? Bent u bang om eenzaam te worden? U vindt geen luisterend oor voor uw problemen? U weet niet bij we u moet zijn om hierover te praten? Er is een oplossing!

Lees verder

Verkeerscursus Bijtanken en Oppoetsen

Het verkeer verandert! Verandert u mee?

U heeft al jaren uw rijbewijs en een hoop rijervaring. Het rijden verloopt voor u zo automatisch, dat u wellicht niet meer opmerkt dat het verkeer iedere dag een klein beetje verandert. Zo worden er elk jaar weer nieuwe verkeersregels- en tekens ingevoerd in Nederland. Maar weet u eigenlijk wat er allemaal veranderd is? Berchhiem in Burgum organiseert in samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel en Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) de verkeerscursus “Bijtanken en Oppoetsen”. Deze interactieve theoretische bijscholing is bedoeld voor iedereen met een rijbewijs, maar ook voor fietsers en voetgangers die hun weggezakte kennis willen ophalen. Na deze bijscholing kunt u weer up-to-date het verkeer in!

Wat? Interactieve bijscholing over verkeer
Waar? Verkeerstuin Berchhiem, Bernhardstraat 74, Burgum
Wanneer? Woensdag 5, 12 en 26 oktober, 13.30 – 16.30 uur
Kosten? €30,00 per cursist, inclusief naslagwerk en koffie/thee
Opgeven? Dit kan via het telefoonnummer 0512 – 543476 of e-mailadres tessa@stichtingsbv.nl

Graag bij aanmelding uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden