Droomboom seniorenmarkt Oentsjerk

Tijdens de Seniorenmarkt van 17 maart in Oentsjerk zijn bij de “droomboom” en op andere plekken verschillende opmerkingen genoteerd.

Hieronder leest u de opmerkingen en kunt u ook zien wat de Seniorenraad er mee heeft gedaan.
N.B. heel persoonlijke opmerkingen zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Nog een tip van de gemeente: Meldingen over onderhoud van wegen, trottoirs, enz. kunnen eenvoudig via een ‘melding leefomgeving’ op de gemeentelijke site worden gemeld. https://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel (klachten, bezwaar en beroep)

Lees verder

Seniorenmarkt in Trynwâlden

De seniorenmarkt op 17 maart heeft ondanks de snerpende kou toch nog ongeveer 150 bezoekers kunnen verwelkomen. De meeste bezoekers, meer dan 40% kwamen uit Oentsjerk maar ook uit andere dorpen in de Trynwâlden kwamen belangstellenden. De andere dorpen in de gemeente hebben ook nog mensen “geleverd”. Er kwamen zelfs bezoekers uit Leeuwarden, Bolsward en Uitdam.

De opening werd verricht door wethouder mevr. Ellen Bruins Slot.
Zij kon 24 standhouders verwelkomen en tijdens de opening om half elf waren ook de eerste bezoekers al aanwezig.
De standhouders hebben de bezoekers van veel informatie kunnen voorzien en ook onderling zijn er goede contacten geweest.

Lees verder

Belastingaangifte 2017

Hulp bij belastingaangifte voor inwoners Tytsjerksteradiel

De Seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 60+ers (met AOW en klein pensioen) hulp bij het invullen
van hun belastingaangifte. Deskundige vrijwilligers zitten op onderstaande data klaar om samen met u de belastingaangifte te regelen.
 Alleen op afspraak!

 

 

Lees verder

Seniorenmarkt

In navolging van de vorig jaar in Burgum goed bezochte SENIORENMARKT zal er op
zaterdag 17 maart 2018 weer zo’n seniorenmarkt worden georganiseerd.
Nu in Trynwâlden.
In het gebouw van PRO REGE, Rengersweg 15, Oentsjerk.
Van 10.30 uur tot 16.00 uur.

 

Lees verder

Postbesluit PostNL

De markt voor post en postpakketten verandert.

Naar aanleiding van het nieuwe Postbesluit heeft PostNL plannen in de maak voor aanpassingen van het aantal en de plaats van Brievenbussen, Postkantoren, Pakketpunten en Postzegelverkooppunten.
Het ligt in de verwachting dat de laatste twee zullen groeien en of dat ook in onze gemeente zal zijn is nog niet bekend.

 

Lees verder

Seniorenmarkt een groot succes

De door de Seniorenraad Tytsjerksteradiel georganiseerde SENIORENMARKT in De Pleats te Burgum op zaterdag 18 maart was een groot succes. De start werd gegeven door dhr. D. Fokkema, wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel met het openen van deze markt.

Lees verder

Seniorenmarkt

Op zaterdag 18 maart a.s. zal er in DE PLEATS in Burgum een seniorenmarkt worden gehouden van 10.30 tot 16.00 uur.

De Seniorenraad Tytsjerksteradiel heeft een verscheidenheid aan organisaties en bedrijven uitgenodigd die zich bereid hebben gevonden om hieraan mee te werken , onder anderen:

 

Lees verder

Verkeersveiligheid en Educatie (ROF)

Het ROF is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân en werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Zij doet dit door projecten op te starten en te coördineren, door mensen en partijen bij elkaar te brengen en door klaar te staan met raad en daad.

Het aantal ouderen onder de Friese bevolking is toegenomen. In de nabije toekomst zal dit blijven groeien. Ouderen blijven langer mobiel dan vroeger. Zij vormen een kwetsbare doelgroep in het verkeer.
Om die reden investeert het ROF al vele jaren in goede verkeerseducatie voor Plussers, o.a.:

Lees verder

Verkeersproblemen en de Sintrale As

Bespreking verkeersproblemen (ingebracht door de Seniorenraad) op 7 november 2016 in het gemeentehuis te Burgum.
Aanwezig:
Gemeente:        Wethouder mevr. H.Rijpstra en dhr. Zeemans
Seniorenraad: de heren W. Douma, J. Meulman, E. Wiersma en mevr. N. Brink.

De volgende punten zijn door de Seniorenraad ingebracht:

 

Lees verder