Verslag bespreking verkeersproblemen

Verslag van bespreking over verkeersproblemen (geuit door bezoekers op verkeersmarkt)
Aanwezig gemeente :  Wethouder  mevr.Tytsy Willemsma en dhr. Jens Zeemans
Aanwezig Seniorenraad : dhr. Wytse Douma, dhr. Eeltje Wiersma, dhr. John Meulman en mevr. Nini Brink.

Bespreking van de genoteerde punten op 3 bijlagen van de Senioren Verkeersmarkt.
Onder het punt VERKEER

Op en Afrit terrein gemeentehuis erg gevaarlijk, te veel snelverkeer:
1. De opmerking over het verkeer bij oprit en afrit van het gemeentehuis blijft actueel en komt
iedere keer weer terug. Na een persoonlijke toelichting van dhr. Wytse Douma en dhr. Eeltje Wiersma, zeggen mevr. Tytsy Willemsma en dhr. Jens Zeemans toe er nog een keer naar te zullen kijken. Misschien kan met een pijl op de weg of een bordje ter plaatse aangegeven worden “einde fietspad”.

Lees verder

Senioren Verkeersmarkt

Wethouder Tytsy Willemsma met het dagelijks bestuur SrT.

De verkeersmarkt van 6 april in Glinstra State heeft bijna 200 bezoekers getrokken.
Na de opening door de wethouder mevr. Tytsy Willemsma was er tijd en ruimte genoeg om ontspannen bij de stands van de diverse deelnemers informatie te halen. Vooral de workshops met de verkeerssituaties trokken veel bezoekers.
Ook het “Fit en Veilig blijven fietsen” was veel in de aandacht.
Door het mooie weer waren de buitenactiviteiten in trek.
De bezoekers konden d.m.v. het invullen van een formulier aangeven welke stand zij het mooiste en leukste vonden. De Oorkonde die aan deze prijs is verbonden werd gewonnen door Apotheek Burgum. Deze is ter plaatse aan hen uitgereikt.
De apotheek had zelf ook een prijsvraag in hun stand; in een glazen pot met dichtgeplakt deksel zat een groot aantal chocolade paaseieren en wie het juiste aantal kon raden kreeg een prijs. Het aantal was 308 en de prijs is gewonnen door iemand die er slechts één eitje naast zat.
Uit de ingevulde formulieren van de bezoekers is de winnaar van de diner bon getrokken, te gebruiken bij restaurant DE PLEATS. De winnaar is woonachtig in Groningen, maar met goede kennissen in Burgum is de prijs nog diezelfde middag daar afgeleverd.

Wytse Douma, voorzitter
Seniorenraad

                Primeur in Fryslân

In navolging van de vorig jaar in Oentsjerk goed bezochte SENIORENMARKT zal er in samenwerking met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) een informatiemarkt rond verkeersdeelname worden georganiseerd.

Deze verkeersmarkt zal worden gehouden op zaterdag 6 april  10.00 tot 16.00 uur a.s. binnen en buiten  Glinstra State, Freerk Bosgraafstraat 18 in Burgum. 

Opening 10.00 uur door wethouder Tytsy Willemsma

Wat kunt u zoal beleven en/of bijleren

 

Lees verder

Belastingaangifte 2018

Hulp bij belastingaangifte voor inwoners Tytsjerksteradiel

De seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 60+-ers (met AOW en klein pensioen) hulp bij het invullen van hun belastingaangifte. Deskundige vrijwilligers zitten op onderstaande data klaar om samen met u de belastingaangifte te regelen
Alleen op afspraak!

Om  een afspraak te maken kunt u op maandag, woensdag of donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met KEaRN, telefoonnummer 0511-465200.

Lees verder

Wijs met Medicijnen

Tips voor de oudere geneesmiddelgebruikers.

Dit is de titel van het boekje dat door KNMP en KBO-PCOB is uitgegeven.

Miljoenen Nederlanders gebruiken dagelijks medicijnen. Om snel beter te worden of om zo gezond mogelijk te blijven. Veel mensen zouden zonder medicatie niet goed kunnen functioneren. Het is belangrijk medicijnen op de juiste manier te gebruiken.

Lees verder

Droomboom seniorenmarkt Oentsjerk

Tijdens de Seniorenmarkt van 17 maart in Oentsjerk zijn bij de “droomboom” en op andere plekken verschillende opmerkingen genoteerd.

Hieronder leest u de opmerkingen en kunt u ook zien wat de Seniorenraad er mee heeft gedaan.
N.B. heel persoonlijke opmerkingen zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Nog een tip van de gemeente: Meldingen over onderhoud van wegen, trottoirs, enz. kunnen eenvoudig via een ‘melding leefomgeving’ op de gemeentelijke site worden gemeld. https://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel (klachten, bezwaar en beroep)

Lees verder

Seniorenmarkt in Trynwâlden

De seniorenmarkt op 17 maart heeft ondanks de snerpende kou toch nog ongeveer 150 bezoekers kunnen verwelkomen. De meeste bezoekers, meer dan 40% kwamen uit Oentsjerk maar ook uit andere dorpen in de Trynwâlden kwamen belangstellenden. De andere dorpen in de gemeente hebben ook nog mensen “geleverd”. Er kwamen zelfs bezoekers uit Leeuwarden, Bolsward en Uitdam.

De opening werd verricht door wethouder mevr. Ellen Bruins Slot.
Zij kon 24 standhouders verwelkomen en tijdens de opening om half elf waren ook de eerste bezoekers al aanwezig.
De standhouders hebben de bezoekers van veel informatie kunnen voorzien en ook onderling zijn er goede contacten geweest.

Lees verder

Belastingaangifte 2017

Hulp bij belastingaangifte voor inwoners Tytsjerksteradiel

De Seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 60+ers (met AOW en klein pensioen) hulp bij het invullen
van hun belastingaangifte. Deskundige vrijwilligers zitten op onderstaande data klaar om samen met u de belastingaangifte te regelen.
 Alleen op afspraak!

 

 

Lees verder

Seniorenmarkt

In navolging van de vorig jaar in Burgum goed bezochte SENIORENMARKT zal er op
zaterdag 17 maart 2018 weer zo’n seniorenmarkt worden georganiseerd.
Nu in Trynwâlden.
In het gebouw van PRO REGE, Rengersweg 15, Oentsjerk.
Van 10.30 uur tot 16.00 uur.

 

Lees verder

Postbesluit PostNL

De markt voor post en postpakketten verandert.

Naar aanleiding van het nieuwe Postbesluit heeft PostNL plannen in de maak voor aanpassingen van het aantal en de plaats van Brievenbussen, Postkantoren, Pakketpunten en Postzegelverkooppunten.
Het ligt in de verwachting dat de laatste twee zullen groeien en of dat ook in onze gemeente zal zijn is nog niet bekend.

 

Lees verder