Activiteitenplan 2020

De Seniorenraad Tytsjerksteradiel wil het komende seizoen werken aan een nieuwe Seniorenmarkt met als onderwerp:

Domotica en veiligheid in huis en op
het internet

Het streven van gemeenten is dat mensen zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen, met hulp van diverse hulpmiddelen om dat mogelijk te maken. In de NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) is een permanente tentoonstelling te zien genaamd: “Het Huis van het Heden”. Daarin worden de diverse mogelijkheden aangegeven wat er op dat gebied tegenwoordig aanwezig is. Wij willen mensen in de gemeente de mogelijkheid geven om van deze “domotica” kennis te nemen d.m.v. een seniorenmarkt. Maar misschien zijn er naast de technische mogelijkheden ook andere vaardigheden te bedenken.
De bedreigingen op het internet zijn ook een bron van zorg, vooral voor de meeste senioren die misschien niet zo vertrouwd zijn met het internet blijkt de digitale veiligheid niet vanzelfsprekend.

De drie seniorenmarkten die we tot nu toe hebben georganiseerd (2017, 2018 en 2019) waren een groot succes. En elk nieuw seizoen horen we : “wat doen jullie volgend jaar”, want zegt men, de Seniorenraad moet hiermee blijven doorgaan. Zowel de bezoekers als de standhouders zijn erg positief over onze acties op dat gebied.

Verkeersproblemen

In onze contacten met senioren worden wij regelmatig geconfronteerd met verkeersproblemen voor ouderen op velerlei gebied. Wij blijven hier alert op. We verzamelen dergelijke zaken en maken dan een afspraak met betreffende ambtenaar en wethouder om overleg te plegen.
Het is niet voldoende om mensen zich uit te laten spreken over wat hen bezighoudt, er moet ook de mogelijkheid zijn, om te laten zien dat wij van de Seniorenraad ook iets met hun opmerkingen willen doen. Het is een mogelijkheid om senioren een stem en invloed te geven en te laten zien dat ze er toe doen.

Samenwerking

De samenwerking met de Wmo-raad en Cliëntenraad Werk en Inkomen, willen we intensiveren. We zullen daarbij elkaar op de hoogte houden waar we mee bezig zijn, wat onze plannen zijn welke afspraken we hebben gemaakt. Ook over de contacten van elke raad met de gemeente afzonderlijk, zullen we regelmatig overleg plegen.

Ontschotting

Wij denken een tweetal bijeenkomsten te organiseren, te weten
a. over dementie
b. over eenzaamheid.
Voor deze bijeenkomsten zullen we deskundigen inschakelen.
Wij willen dit samen organiseren met organisaties die er toe doen bij de onderwerpen.
Echter zullen wij het initiatief nemen.

Zorg

De Seniorenraad of een delegatie, bezoekt regelmatig een Zorgcentrum in de gemeente om te spreken met de locatie-manager over de gang van zaken aldaar. Ook wordt er gesproken met bewoners over wat er leeft in het centrum. Bepaalde onderwerpen of problemen kunnen dan met de gemeente en/of wethouder worden doorgesproken.

Mobiliteit

Enkele mensen van de Seniorenraad vormen de Commissie Mobiliteit. In samenwerking met de NHL/Stenden willen we door studenten een onderzoek laten doen naar de behoefte, de mogelijkheden en de bestuurlijke situatie met betrekking tot dit onderwerp.
Het onderzoek wordt waarschijnlijk dit najaar gestart.

Wonen

De Seniorenraad blijft de ontwikkelingen op de gemeentelijke woningmarkt volgen, zeker voor wat betreft de sociale huurwoningen voor ouderen.

Welzijn

Welzijn is de missie van de Seniorenraad en blijft prominent op de voorgrond bij al onze activiteiten en adviezen.
Daarom willen wij ook de contacten met KEaRN aanhouden en regelmatig acties van hen bijwonen en/of volgen alsmede inzichten delen.