Activiteitenplan 2019

Activiteiten seniorenraad voor 2019

Ons doel zoals omschreven;
De Seniorenraad is door het gemeentebestuur in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan zijn streven specifieke belangen van senioren in Tytsjerksteradiel zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid, dat gericht is op het bevorderen van de participatie en het welbevinden van senioren in de samenleving.

Onderstaande thema’s (in willekeurige volgorde) zijn de kaders die ons bezighouden, waarbij tussen de thema’s vaak verbindingen optreden.
Wonen.
Eenzaamheid.
Participatie.
Communicatie.
Zorg en welzijn.
Mobiliteit.
Veiligheid.

Contacten met diverse organisaties;
Om onze doelstellingen te bevorderen hebben wij contact met verschillende maatschappelijke organisaties

Organiseren van een seniorenmarkt;
Wij proberen elk jaar een voor iedereen toegankelijke MARKT te organiseren met
verschillende deelnemers.

Daarnaast zijn er commissies binnen de seniorenraad actief, te weten;
mobiliteit
wonen
zorg

Concrete activiteiten die op stapel staan;
Op 6 april is er senioren verkeersmarkt in Glinstra State i.s.m. Stichting Bevordering
Verkeerseducatie.
Samen met docenten en studenten van de NHL/Stenden starten we een onderzoek op naar
de mobiliteit van senioren in enkele plaatsen in de gemeente.
het geven van adviezen die onze doelstelling bevorderen.