Woningbouw t.b.v. senioren in Tytsjerksteradiel

Brief van de Seniorenraad Tytsjerksteradiel aan het College Gemeente Tytsjerksteradiel op 7 oktober 2019

Betreft:
Woningbouw t.b.v. senioren in de gemeente Tytsjerksteradiel

Van:
De Seniorenraad Tytsjerksteradiel

Geacht College, geachte Raad,

Onlangs is de woonvisie van de gemeente behandeld. Ook de Seniorenraad heeft haar opmerkingen
daarover gemaakt.
De wens om aan de behoefte van genoeg seniorenwoningen te voldoen blijft op de voorgrond staan.
Natuurlijk met alle nuances die daarbij horen, zoals bijvoorbeeld gecombineerde woningen voor
zowel jong als oud, starters en doorstromers. Met daarbij vooral woningen, die kunnen bijdragen
aan een langer zelfstandig wonen.

Op dit moment speelt de stikstof problematiek een grote rol in de woningbouw.
Volgens de voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, dreigt een bouwstop voor
projecten die niet door kunnen gaan.

Onze vragen aan u zijn de volgende:

  • Dreigt de woningproductie in onze gemeente last te krijgen van een bouwstop door de stikstof
    discussie?
  • In hoeverre komt dan de behoefte van bewoners aan woonruimte daardoor knel te zitten?
  • Welke mogelijke stappen kan het gemeentebestuur zetten om hier een oplossing voor te zoeken?

Met vriendelijke groeten,
De Seniorenraad Tytsjerksteradiel

Voorzitter,                                                                  Secretaris,

W. Douma                                                                   N. Brink