Omgaan met laptop, tablet en smartphone

In Garyp kwam via de huisarts de vraag binnen of het mogelijk was een cursus tablet, laptop en smartphone voor senioren te organiseren in het dorp.
Geen ingewikkelde cursus maar een persoonlijke begeleiding voor het gebruik van deze media.
De vraag kwam binnen bij de seniorenraad en werd doorgespeeld naar de organisator van dit soort cursussen in onze gemeente: SeniorWeb Burgum.
Deze heeft een bijeenkomst georganiseerd in het dorpshuis “It Geahûs”. It Geahûs was bereid kosteloos ruimte beschikbaar te stellen.

 


De belangstelling was groot, 42 mensen waren aanwezig.
Er werd duidelijk uitleg gegeven over de mogelijkheden voor het volgen van cursussen in Garyp (bij voldoende deelname).
Het is bijvoorbeeld mogelijk een basiscursus laptop, iPad en smartphone te volgen of een cursus over o.a. het maken van “mappen” of het plaatsen en/of bewerken van foto’s.
Alles wordt door vrijwilligers van SeniorWeb Burgum gedaan. Daardoor kunnen cursusprijzen laag worden gehouden.
Er zijn 7 laptops beschikbaar en de lessen kunnen dus per bijeenkomst door 7 mensen worden gevolgd met behulp van meerdere vrijwilligers van SeniorWeb.

De cursus voor iPad of Tablet kan aan maximaal 8 door 4 of 5 mensen tegelijk worden gegeven, men moet dan wel zelf een iPad of Tablet meenemen en alle cursisten moeten hetzelfde merk gebruiken, dus b.v. allen een iPad of allen een Samsung Galaxy tablet.

Inmiddels hebben 30 Garipers zich aangemeld voor een opleiding. Twee groepen zijn op 14 november j.l. gestart in It Geahûs.

SeniorWeb Burgum heeft aangegeven in het nieuwe jaar ook cursussen aan te willen bieden in andere dorpen in onze gemeente. Voor meer informatie zie  www.seniorwebburgum.nl