Eenzaam? Wat nu?

Voelt u zich wel eens eenzaam? Bent u bang om eenzaam te worden? U vindt geen luisterend oor voor uw problemen? U weet niet bij we u moet zijn om hierover te praten? Er is een oplossing!

Pak de telefoon en bel 0511 460767 en u krijgt iemand van de dorpenteams in Tytsjerksteradiel aan de lijn. Daar vindt u een luisterend oor en misschien wel iemand die samen met u oplossingen bedenkt.

De oude tijden waren in sommige opzichten zo slecht nog niet. Er was meer oog en aandacht voor elkaar, buren en dorpsgenoten hielpen elkaar, gevraagd en ongevraagd. Kent u iemand in uw buurt of dorp waarvan u vermoedt dat eenzaamheid een probleem kan gaan worden? Pak de telefoon en bel 0511 460767 van het dorpenteam.

Zou het niet mooi zijn, om iets te organiseren en met elkaar te zorgen voor meer aandacht voor mensen in uw omgeving, buurt of dorp?
Dat we er met elkaar voor zorgen dat er geen mensen tussen wal en schip raken?
Zou het niet mooi zijn dat u niet hoeft te denken: “Zal ik bellen of heeft iemand anders al gebeld?”
Misschien zijn er in uw dorp of buurt wel meer mensen die zich het probleem van dreigende eenzaamheid aantrekken.
Dan kunnen wij met elkaar kijken of er in groepsverband iets is te doen aan het signaleren van eenzaamheid zodat u bij wijze van spreken ‘ambassadeur tegen eenzaamheid wordt’

Bij het vormen van z.g. signaleringsteams kunt u ook contact opnemen met KEaRN Welzijn 0511 465200. Een goed voorbeeld hiervan is het LOKAAL LOKET in Eastermar.
De mensen van KEaRN en de dorpenteams kunnen u helpen.

Naar aanleiding van dit onderwerp is er een brief naar het College van Burgemeester en Wethouders gegaan.

Onderwerp: advies tot beperking eenzaamheid en/of eenzaamheidsgevoel senioren.

Geacht college,

Er komt steeds minder plaats in z.g. bejaardentehuizen.
Mensen zijn steeds langer op zichzelf of op hun netwerk aangewezen.
De netwerken van senioren worden door het wegvallen van bekenden en de individualisering van de maatschappij in de regel kleiner.
Deze ontwikkeling zien wij in de toekomst zich uitbreiden.
Deze en andere ontwikkelingen zullen op zijn minst een negatieve bijdrage leveren aan het (gevoel van) eenzaamheid.
Onderzoeken leren dat eenzaamheid een moeilijk te doorgronden fenomeen is met velerlei genuanceerde gezichten.
Mede daarom zullen wij niet alle aspecten hoeven benoemen.

Advies

In het kader van bovenstaande adviseert de Seniorenraad tot het (weer) instellen van bezoek aan ouderen boven een bepaalde leeftijd.
Omdat eenzaamheid, om welke redenen dan ook, misschien wordt ontkend adviseren wij een bezoek dat wordt aangekondigd, dus zonder een behoeftepeiling.
Wij denken concreet aan een jaarlijks aangekondigd bezoek bij ouderen boven een bepaalde leeftijd.
Omwille van de gevoeligheden die bij mensen kunnen leven, adviseren wij dit door professionals te laten doen, of onder professionele begeleiding.

Samenvatting van het antwoord op deze brief van B&W

De gemeente hecht veel belang aan de zelfredzaamheid en eigen regie van haar inwoners. Het wordt gestimuleerd dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, indien nodig met behulp van eigen netwerk. Indien ouderen ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig functioneren, kunnen zij contact opnemen met één van de dorpenteams. Vanuit de kantelingsgedachte en de eigen verantwoordelijkheid wordt het initiatief daartoe bij de ouderen zelf gelaten.

Preventie is ook een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk Wmo beleid. In dat kader is er een gesprek met de coördinator van de dorpenteams, beleidsmedewerker Mienskip en enkele leden van de Seniorenraad gepland.
De uitkomst hiervan volgt later.