Bereikbaarheid van de trottoirs

Brief van de Seniorenraad aan het College van B&W naar aanleiding van onderstaand artikel in weekblad Actief.

Geacht College,

Onderstaande oproep wil de Seniorenraad aanbieden aan het weekblad Actief en de dorpskranten in de gemeente.
De inhoud spreekt voor zich.

Onze vragen aan u zijn de volgende:

  • Heeft de gemeente op beide onderwerpen gemeentelijke verordeningen in het leven geroepen?
    Dus zowel het parkeren van auto’s op trottoirs als het aanrichten van beschadigingen aan die trottoirs en het soms dagenlang laten staan van afvalcontainers op de stoep.
  • Heeft de gemeente in dat geval ook een handhavingsbeleid?
  • Ziet u ook de nadelige gevolgen van genoemde onderwerpen voor mensen doe gebruik moeten maken van een rollator?

Artikel in Actief:

Van de Seniorenraad Tytsjerksteradiel

Aan alle inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel.

BEREIKBAARHEID VAN TROTTOIRS VOOR SENIOREN (en anderen).

Beste medebewoners van onze mooie gemeente.

Het komt geregeld voor dat senioren, en niet alleen senioren, die gebruik moeten maken van een rollator, zich wanen op een hindernisbaan als ze over straat gaan.

Geparkeerde auto’s op de trottoirs.
Trottoirs die zijn verzakt doordat er (vracht)auto’s hebben gestaan of overheen zijn gereden.
Afvalcontainers die soms wel drie of vier dagen blijven staan.

Mensen met rollators kunnen er soms niet langs en moeten dan over de straat. Dat gebeurt dan zonder dat er een af- of oprit is en men dus zo bij de soms hoge trottoirband op en af moet zien te komen zonder ongelukken.
Wanneer men zich moet voortbewegen met behulp van een rollator zijn dit heel vervelende ongemakken.
Voor de volledigheid, ook mensen met kinderwagen of wandelwagen kunnen hier last van ondervinden.

Reactie van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel:

Heeft de gemeente op beide onderwerpen gemeentelijke verordeningen in het leven geroepen?
Voor wat betreft één onderwerp (afvalstoffen) heeft de gemeente een verordening in het leven geroepen.
Het andere onderwerp is de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing (landelijk geregeld). Beschadiging van trottoirs is een civiele zaak.

Dus zowel het parkeren van auto’s op trottoirs als het aanrichten van beschadigingen aan die trottoirs en het soms dagenlang laten staan van afvalcontainers op de stoep.
Voor het parkeren van auto’s op het trottoir is artikel 10 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing (RVV). De bestuurder moet stilstaan op de rijbaan, berm of parkeerstrook en niet op het trottoir, voetpad of fietspad. Beschadigingen aan trottoirs zijn civiele zaken tussen de gemeente en de veroorzaker van de schade.

Het na dag van leging laten staan van een afvalcontainer kan niet zonder meer onder artikel 2:10a van de APV vallen. Ook valt het niet meer onder de afvalstoffenheffing want het afval is al aangeboden en weggehaald door de gemeente.

Heeft de gemeente in dat geval ook een handhavingsbeleid?
Voor het handhaven op artikel 10 van RVV (parkeren op het trottoir) zijn de gemeentelijke BOA’s niet bevoegd. Voor de afvalstoffenheffing en de APV Tytsjerksteradiel zijn diezelfde BOA’s wel opsporingsambtenaar. Echter, zoals hierboven aangehaald, betwijfelen wij of het college duidelijk regels heeft vastgesteld m.b.t. dit onderwerp.

Voor wat betreft het kapot rijden van trottoirs wordt actief naar de veroorzaker gespeurd en de laatste jaren zijn meerdere schades aan trottoirs door de betreffenden verzekeraars aan de gemeente vergoed.

Ziet u ook de nadelige gevolgen van genoemde onderwerpen voor mensen die gebruik moeten maken van een rollator?
Als gemeente zien wij zeker de nadelige gevolgen van de genoemde onderwerpen. Vaak wordt de vraag om te handhaven op parkeerovertredingen uitgezet naar de betreffende wijkagent en worden de eigenaren van containers die na leging blijven staan verzocht deze te verwijderen van de openbare weg.